slovakiaczechgermanaustriaenglish
Slevy od 25% na MASCAGNI !
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pa 9-18 , So 9-16
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 700 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom verejného elektronického obchod Predávajúceho nachádzajúceho sa na adrese www.tradag.sk, www.foto-albumy.sk a www.fotoalbumshop.cz .

Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“ alebo „kupujúci“).

 

Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť TRADAG, s.r.o., so sídlom:

Kopčianska 63, 851 04 Bratislava, IČO: 30 77 44 11

tel. č. +421 905 404 166; e-mail: tradag@tradag.sk

(ďalej ako „predávajúci“ alebo „TRADAG“ ).

Adresa sídla Predávajúceho je korešpondenčná adresapre všetku korešpondenciu a uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru (reklamácie) .

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava  tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104 ; fax č. 02/58272 170; e-mail: ba@soi.sk .

 

1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Po vytvorení (odoslaní) objednávky zákazník dostane automatickú odpoveď, ktorá obsahuje informáciu o úspešnom prijatí, spôsob našej ďalšej komunikácie a presnú špecifikáciu objednaného tovaru vrátane cien a množstva. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúci potvrdí objednávku nasledujúci pracovný deň. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

Pre zákazníka, ktorý sa považuje za spotrebiteľa, nie je stanovená minimálna hodnota objednávky. Pre veľkoobchodného partnera je minimálna hodnota stanovená vo výške 60.- EUR s DPH.

 

2. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky (+421 905 404 166) alebo e-mailom na adrese tradag@tradag.sk . Storno musí obsahovať číslo objednávky.

Nakoľko expedícia zásielky/objednávky pri platbe na dobierku je nasledujúci pracovný deň, je potrebné stornovať objednávku do 12:00 hod. nasledujúceho dňa, aby sa predišlo odovzdaniu zásielky kuriérskej službe. V prípade osobného odberu alebo platby vopred je potrebné stornovať objednávku do 5 kalendárnych dní.

Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu (ak vznikla).

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru prišlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje

- ak nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

- ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky,

- ak nebol vzájomne dohodnutý spôsob špeciálnej prepravy, ak charakter objednaného tovaru to vyžaduje (napr. klip rámy veľkých rozmerov)

V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť TRADAG bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti TRADAG a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť TRADAG sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa TRADAG a zákazník nedohodnú inak.

 

3. Dodacie podmienky

Spoločnosť TRADAG sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi do 2 pracovných dní od uhradenia objednávky. Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho a ak nedôjde k dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, predávajúci sa zaväzuje do 14 dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na určené výdajné miesto alebo kuriérom na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak suma objednávky je nižšia ako 1.700.- CZK bude doprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho. Ak suma objednávky je najmenej 1.700.- CZK, predávajúci dodá tovar kupujúcemu na svoje náklady (platí v rámci dodania v Slovenskej republike). Tento limit neplatí pre veľkoobchodných zákazníkov, kde platí limit 120.- EUR (s DPH).

Ak si kupujúci opakovane zásielku nepreberie z dôvodu, o ktorom predávajúceho vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.

Po dohode Zákazníka a Predávajúceho je možné tovar odoslať takmer do všetkých krajín. Dohoda je možná buď písomnou alebo elektronickou formou, pričom je potrebné, aby Zákazník o požiadavke zaslania tovaru do zahraničia informoval Predávajúceho. Po prijatí takejto informácie od Zákazníka s ním Predávajúci dohodne konkrétne podmienky dodania do tej - ktorej krajiny.

Kupujúci si môže zvoliť odber objednaného tovaru zo skladu predávajúceho v Bratislave ( v tom prípade neplatí žiadne poplatky za doručenie).

Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

4. Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Spôsoby platby:

- platba vopred na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry (bez poplatku);

- dobierkou. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru a to buď platbou kartou alebo hotovosťou. Pri tomto spôsobe platby je účtovaný poplatok – dobieročné;

- priamym zaplatením hotovosťou v sídle predávajúceho bez poplatku. Momentálne nie je možná platba platobnou kartou;

- debetnou/kreditnou platobnou kartou cez platobnú bránu COMGATE priamo pri objednávaní a to bez poplatku. Vhodná alternatíva namiesto platby na dobierku;

- bez poplatku prostredníctvom PayPal (bližšie viď https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/home) - vhodná alternatíva k dobierke.

 

5. Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou kupujúceho.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru alebo kópiu predajného dokladu (účtenky).

 

6. Neprebraté zásielky

Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť kupujúcemu vzniknutú škodu. V prípade, že kupujúci už nemá záujem o objednaný tovar, postupuje podľa bodu "2. Storno objednávky zo strany kupujúceho".

 

7. Zákaznícky servis

Zákaznícke emaily prijaté na adrese tradag@tradag.sk spracuje zákaznícky team TRADAG okamžite, alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň od ich prijatia.

 

8. Právo zákazníka na vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy (platí iba pre zákazníka, ktorý sa považuje za koncového spotrebiteľa, neplatí pre právnickú osobu, živnosť a veľkoobchodného partnera)

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo aj pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese eshop@tradag.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu osobne v sídle spoločnosti alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Tovar nesmie javiť známky používania alebo poškodenia. Spotrebiteľ vráti tovar na svoje náklady. Ak tovar javí známky poškodenia, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo naúčtovať spotrebiteľovi náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Podrobnejšie o právach a povinnostiach pri odstúpení od zmluvy informuje neoddeliteľná časť týchto obchodných podmienok – POUČENIE o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

 

9. Reklamačné podmienky

Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku TRADAG, s.r.o.

V prípade, že reklamovaná vada bola spôsobená kupujúcim - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, alebo vonkajšími vplyvmi (napr. živelnými udalosťami ap.); kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.

 

10. Alternatívne riešenie sporov (ARS) -platí iba pre zákazníka, ktorý sa považuje za spotrebiteľa

Kupujúci  má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@tradag.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho pôvodnú reklamáciu (napr. zamietnutie), alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.

ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.

Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Ide o SOI alebo súkromnú firmu, ktorá má o štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname).

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Zásady ARS:

Sťažnosť by mala byť vyriešená subjektom do 90 dní (ale nemusí).

Cieľom je predísť súdnemu sporu a vyriešiť problém k spokojnosti spotrebiteľa i obchodníka.

Výsledkom riešenia má byť kompromisná dohoda medzi zákazníkom a obchodníkom.

Netýka sa sporov medzi dvoma podnikateľmi.

Navrhnutá dohoda podlieha schváleniu (podpisu) obidvoch strán, aby sa stala záväznou.

Pre podaním žiadosti o ARS sa musí spotrebiteľ najprv obrátiť na obchodníka so žiadosťou o nápravu. Návrh ARS môže kupujúci podať do lehoty jedného roka od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti.

 

 

11. Spracovanie a ochrana osobných údajov

Predávajúci pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) .

Nákup realizuje Kupujúci buď na základe registrácie alebo vyplnením svojich údajov do objednávky. Pri nákupe  je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

·   titul, meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)

·   e-mailová adresa (slúži na identifikáciu v systéme a na komunikáciu)

·   telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami a pre kontaktovanie kuriérom)

·   ak je Kupujúcim firma ev. živnostník, naviac sú potrebné údaje - obchodný názov, IČO a IČ DPH.

Pri nákupe bez registrácie sú údaje uchovávané len dočasne, a to iba počas doby nákupu a spracovania objednávky.

Pri registrácii sú tieto údaje uchovávané v chránenej databáze na serveri Predajcu, aby  ich Kupujúci nemusel nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém.

Kupujúci si svoje údaje môže kedykoľvek zmeniť po prihlásení na svoj účet.

V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude vymazané.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má Kupujúci právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

Osobné údaje Predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou tretích, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Sú to najmä banky, doručovateľské služby ako DPD, Slovenská pošta, Schenker ...   Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.

Kupujúci  na základe uzatvorenej zmluvy podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov poskytuje osobné údaje na spracúvanie uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

Používaním internetového obchodu Predajcu Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci  zhromažďuje a používa informácií o Kupujúcom a jeho nákupoch avšak výhradne iba za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka Kupujúci berie na vedomie, že môže byt informovaný o novinkách. Tieto informácie má Kupujúci možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

TRADAG rešpektuje súkromie, dáta chráni pred zneužitím a zaručujeme, že neposkytne tretiemu subjektu získané informácie a údaje.

 

Ochrana osobných údajov e-shopu - TU

Prehlásenie o bezpečnosti osobných údajov  - TU

 

 

 

Konateľ spoločnosti:

Ing. Vladimír Kováč

 

 

 

UPOZORNENIE: Farebnosť fotografií je približná. Záleží vždy na individuálnom nastavení Vášho monitoru.

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

Nejčtenější na blogu
Spolehlivý obchod

Kontakt
www.fotoalbumshop.cz
Vladimir Kovac
Vladimir Kovac
Po-Pa 9-18 , So 9-16
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz